MENU
AKTA YANG DIGUNA PAKAI
 
  1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
  2. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
    1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
    2. Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1985
  3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
  4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
  5. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)