MENU
AKTA YANG DIGUNA PAKAI
 
 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 (Akta 133)
  1. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984
  2. Undang-undang Kecil Kerja Tanah 1985
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 5. Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyelenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
   
UNDANG-UNDANG KECIL YANG DIGUNA PAKAI
 
 1. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1988
 2. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Pindaan) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2004
 3. Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
 4. Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
 5. Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1993
 6. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2001
 7. Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
 8. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2003
 9. Undang-Undang Kecil Kumpulan Wang Perkhidmatan Kemajuan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2006
 10. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 11. Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 12. Undang-Undang Kecil Pasar Awam/Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
 13. Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1989
  - Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Pindaan) 1990
 14. Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 15. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) (Akta 171) 2010
 16. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 1990
 17. Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 18. Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Perbandaran Pasir Gudang) 2010
 19. Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakan Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 [Akta 133] 2010.