MENU

UNTUK MAKLUMAN PIHAK KONTRAKTOR MULAI TAHUN 2013

PERHATIAN

Untuk makluman pihak kontraktor, mulai tahun 2013

  • Pihak kontraktor tidak diwajibkan untuk menghantar profil syarikat. Tetapi, ‘MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG PEMBORONG' di dalam dokumen sebut harga adalah WAJIB DISI
  • PENYATA KEWANGAN SYARIKAT perlu DISAHKAN oleh bank tersebut
  • Kulit CD WAJIB disertakan bersama-sama dokumen sebutharga sewaktu penghantaran dokumen.

Pihak kami akan menolak penyertaan sebut harga pihak tuan sekiranya perkara di atas gagal di patuhi

Sekian, harap maklum

Bahagian Pengurusan Kontrak,

Majlis Perbandaran Pasir Gudang