MENU

PERMOHONAN DIBUKA MULAI 4 JUN 2017 HINGGA 30 JUN 2017

 

BIL
NAMA KEBAYAN & PASAR AWAM
BIL KEKOSONGAN
KADAR SEWA
SEBULAN (RM)
 
1.
Pasar Taman Air Biru :
 
Sayur
 
 
1
 
 
250.00
Ikan
3
250.00
Ayam
7
250.00
 
2.
Kebayan Taman Air Biru (MRT)
4
210.00 - 300.00
 
3.
Kebayan Taman Cendana
3
350.00 - 380.00

Catatan:  

Borang permohonan boleh didapati di Kaunter Setempat, website atau di pejabat Bahagian Pengurusan Harta, Majlis Perbandaran Pasir Gudang. No.Telefon : 07-2547777 atau 07-2547845

 

CARA-CARA PERMOHONAN DAN SENARAI SEMAK PENYEWAAN 
KEBAYAN/ PASAR AWAM
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG

 

1.   Pemohon dikehendaki hadir sendiri ke Kaunter Setempat, Aras Satu, Majlis Perbandaran Pasir Gudang           untuk membuat permohonan.  Pihak lain dilarang memajukan permohonan bagi pihak pemohon.

2.   Pemohon dikehendaki melengkapkan borang permohonan dan seterusnya memajukan borang tersebut       bersama-sama dengan dokumen yang diperlukan.  Borang permohonan yang tidak lengkap, tidak akan       diterima dan diproses.

3.   Permohonan tidak boleh dibuat melalui Pos.

4.   Dokumen yang diperlukan adalah sebagaimana berikut:-

      4.1.Salinan Kad Pengenalan Pemohon;
      4.2.Salinan Kad Pengenalan Suami / Isteri/ Saksi pemohon;
      4.3.Dua Keping Gambar berukuran Pasport;
      4.4.Salinan Penyata Bank; dan
      4.5.Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)

 

SYARAT-SYARAT PENYEWAAN KEBAYAN/ PASAR AWAM
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG

1.  Hanya WARGANEGARA MALAYSIA sahaja yang layak membuat permohonan. 

2.  Permohonan terbuka kepada 18 TAHUN dan ke atas.

3.  Pemohon yang telah menyewa premis sewaan MPPG adalah tidak dibenarkan membuat permohonan.

4.  Permohonan secara on-line adalah tidak diterima.

5.  Seorang pemohon hanya dibenarkan membuat SATU (1) permohonan sahaja. 
 

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN