MENU

hasrin kamal

     
Nama : HASRIN KAMAL BIN HASHIM
Gred Jawatan : N54 Gred Hakiki : N48
No. Kad Pengenalan : 720911-01-5517
Tarikh Lahir : 11 September 1972
No Telefon : 013-7443000 E-mel : hasrinkamal@johor.gov.my
Pendidikan : Sarjana Muda Ekonomi (Kep), Universiti Kebangsaan Malaysia
Tarikh Lantikan Pertama : 01 Januari 1998
Tarikh Disahkan Dalam Jawatan : 01 Januari 2001
 
Jawatan Terdahulu :-
1998 - 2003 : Penolong Pegawai Tadbir, Pejabat Tanah Batu pahat
2004 - 2007 : Penolong Setiausaha, Pejabat SUK (Cawanagan Pentadbiran)
2007 - 2008 : Setiausaha, Majlis Daerah Yong Peng
2008 - 2010 : Setiausaha, Majlis Daerah Tangkak
2010 - 2011 : Ketua Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Daerah Ledang
2011 - 2013 : Penolong Pegawai Daerah/Penolong Peg Tanah, Pej Tanah Daerah Kecil Labis
2013 - 2014 : Yang Dipertua, Majlis Daerah Kota Tinggi
2014 - 2016 : Penolong Pegawai Daerah, Pejabat Tanah Kulai
Sekarang : Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Pasir Gudang