MENU

Pengurusan Atasan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
HASRIN KAMAL BIN HASHIM YANG DIPERTUA 07-2547 701 hasrin.kamal@mppg.gov.my
SAIPOL RAHMAN BIN HAJI AMAT SETIAUSAHA 07-2547 702 saipol@mppg.gov.my
ZANARIAH BTE MOHD BASRI SETIAUSAHA PEJABAT 07-2547 703 zana@mppg.gov.my
ROGANI BTE SUMARI PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT 07-2547 704 rogani@mppg.gov.my
Unit Korporat dan Perhubungan Awam
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
ZAINAB BINTI MOHD DARIN PEMBANTU TADBIR (P/O) 07-2547 799 zainab@mppg.gov.my
KHAIRUL ANUAR BIN MUHAMAD SAYUT AHLI FOTOGRAFI 07-2547 706 khairul@mppg.gov.my
ESWARI AP DURARAJA PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN 07-2547777 eswari@mppg.gov.my
ANUAR BIN ABD GHANI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) 07-254 7778 anuar@mppg.gov.my
NORA'AFFIRA BINTI SAIDI PEMBANTU TADBIR (P/O) 07-254 7786 nora.affira@mppg.gov.my
ROYATI BINTI BUJANG PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN 07-254 7799 royati@mppg.gov.my